Dialog om Barentshavet

juni 8, 2005, 07:50 CEST

Norsk og russisk ekspertise på nordområdene er samlet på miljøkonferanse i Longyearbyen på Svalbard denne uken. Statoil er arrangør av konferansen.

– Barentshavet er ett område, og vi må dra nytte av kunnskap fra vitenskapelige studier og økologisk forståelse fra begge land. Det er viktig med en dialog mellom Norge og Russland om miljøutfordringene knyttet til petroleumsvirksomhet i Barents-regionen, sier Bjørn Kristoffersen, som er ansvarlig for konferansen.

På konferansen The Statoil Arctic Environment Conference, som pågår fra 6. til 9. juni, deltar norske og russiske myndigheter, oljeselskaper, forskningsmiljøer og annen ekspertise.

Konferansen skal bidra til å skape felles forståelse av økosystemet i Barents-området, og hvordan utfordringene knyttet til olje- og gassutvinning kan løses.

Målet er å etablere en felles plattform for kunnskap, teknologi og utvikling for Norge og Russland i regionen.

– Vi skal ta fatt i konklusjonene fra konferansen og bygge disse inn i Statoils miljøstrategi for Barents-regionen, sier Kristoffersen.

Statoil ønsker å gjøre miljøkonferansen på Svalbard til en årlig konferanse.