Samarbeidsavtale med Irak

juni 8, 2005, 12:00 CEST

Representanter for Hydro og Iraks oljedepartement signerte nylig en samarbeidsavtale under en seremoni i Hydros kontorer på Kjørbo ved Oslo. Ifølge avtalen skal Hydro bistå departementet innen opplæring, rådgiving og tekniske studier.

Tidlig i høst vil tre grupper med ingeniører komme til Norge for å delta i et fire ukers petroleumsfaglig treningsprogram med fokus på moderne arbeidsmetoder og bruk av dataprogramvare for flerfaglige arbeidsgrupper.

Som et ledd i avtalen vil Hydro bli tilbudt å gjennomføre studier av påviste oljefelt som ennå ikke er satt i produksjon i Irak. En prosjektgruppe for disse studiene vil bli etablert i Norge. Irakere vil delta i gruppen.

Spennende muligheter

- Vi er meget fornøyd med denne avtalen, som vil bidra til å posisjonere oss for utbyggingskontrakter når situasjonen i landet har stabilisert seg og irakske myndigheter er klare til å inngå slike. Vi ser også på avtalen som en mulighet til å ta del i gjenoppbyggingen av Irak og bidra til at dette ressursrike landet utvikles på best mulig måte, sier Kjetil Solbrække, leder for Internasjonal Forretningsutvikling i forretningsområdet Olje & Energi i Hydro.

Etter enighet mellom Olje- og energidepartementet og Iraks oljedepartement er det også inngått en samarbeidsavtale om bistand på oljesektoren mellom det norske Oljedirektoratet og Iraks oljedepartement. Hydro og Statoil er invitert til å delta i dette arbeidet. Prosjektets omfang er foreløpig gjenstand for diskusjon, men det vil ha søkelys på Iraks utfordringer i å gjenopprette sin leveringsevne innen oljeproduksjon.