Støtter miljøforskning i nord

juni 9, 2005, 08:30 CEST

Statoil har inngått en avtale med Arctos, et arktisk marin-økologisk forskningsnettverk, om samarbeid i Barentshavet og nordområdene.

Arctos består av Universitetet i Tromsø, Universitetssenteret på Svalbard, Norsk Polarinstitutt og Akvaplan-niva.

Avtalen innebærer at Statoil skyter inn seks millioner kroner årlig i nettverkets arbeid. Det omfatter utdanning, grunnforskning og oppdragsforskning relatert til miljøsiden ved petroleumsvirksomhet i nordområdene, på kort og lang sikt.

– Arctos skal samarbeide med russiske fagmiljøer. Det er en forutsetning for avtalen at Arctos bruker sine samarbeidspartnere, og etablerer nye prosjekt, sier Bjørn Kristoffersen. Han er Statoils miljøsjef for Barentsregionen.

Kristoffersen understreker at opplæringsdelen er viktig.

Samarbeidet omfatter både norske og russiske doktorgradsstudenter som studerer miljøfag ved disse institusjonene.

Arctos samarbeider i utstrakt grad med nasjoner som har interesser i Arktis; Russland, Canada, USA, Finland, Danmark, Sverige og Island, blant andre.

Samarbeidsavtalen gjelder for fem år.