Statfjord senfase godkjent i Stortinget

juni 9, 2005, 08:40 CEST

Planene for Statfjord senfase-prosjektet i Nordsjøen ble godkjent i Stortinget 8. juni. Godkjenningen inkluderer også Plan for anlegg og drift (PAD) av rørledningen Tampen Link.

Med investeringer på 16,1 milliarder kroner kan ytterligere volumer utvinnes fra feltet ved at installasjonene bygges om fra å håndtere olje med assosiert gass til å håndtere gass med assosiert olje.

Statoil og partnerne overleverte planene til myndighetene i februar i år.

– Realisering av Statfjord senfase-prosjektet innebærer et betydelig bidrag til verdiskapingen fra norsk sokkel. Statfjord har i løpet av 25 år med produksjon bidratt med over 450 milliarder kroner i skatter og avgifter til det norske samfunnet og senfase-prosjektet gjør at ytterligere ressurser kan utvinnes fra feltet, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

– Statfjord senfase øker utvinningen på feltet ytterligere, samtidig som modifikasjonsarbeidene som må gjøres bidrar til høy aktivitet både hos Statoil og leverandørene i tiden fremover, sier Terje Overvik, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

EPCI-kontrakter (engineering, procurement, construction and installation) til en samlet verdi av vel 3,1 milliarder kroner er allerede tildelt Aker Kværner, Vetco Aibel og Smedvig. Mer enn 1000 personer vil være involvert i arbeid tilknyttet de tre kontraktene, med ytterligere bemanning i topp-perioder.

Modifikasjonsomfanget er anslått til om lag tre millioner arbeidstimer til havs og tre millioner prosjekteringstimer på land, i tillegg til noe prefabrikasjon. I konsekvensutredningen for prosjektet anslås en sysselsettingsvirkning på om lag 80.000 årsverk i perioden 2005 til 2026.

Forventet utvinningsgrad er opp mot 70 prosent for oljen og 75 prosent for gassen.

Utvinnbare tilleggsvolumer knyttet til Statfjord senfase er anslått til 32 milliarder kubikkmeter gass, 25 millioner fat olje og 60 millioner fat kondensat.

Tampen Link er et rikgassrør som skal legges fra Statfjord til det britiske Far North Liquids and Gas System (Flags).

Røret blir vel 23 kilometer langt med en diameter på 32 tommer. Det skal legges i 2006 og være klart fra 1. oktober 2007. Operatørskapet for Tampen Link skal overføres fra Statoil til Gassco når driften starter.