Nye styremedlemmer i Statoil

juni 13, 2005, 08:30 CEST

Valgkomiteen i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) har overfor bedriftsforsamlingen foreslått Ingrid Wiik og Lars Thunell som nye styremedlemmer. Valg til styret skal behandles i bedriftsforsamlingen 22. juni.

Ingrid Wiik (60) er i dag president og CEO i Alpharma, New York. Hun har siden 1983 hatt ulike lederfunksjoner innen Apothekernes Laboratorium/Alpharma og har siden 2000 vært CEO med sete i USA. Ingrid Wiik er blant annet styremedlem i Coloplast (Danmark) og Norske Skog (Norge).

Lars Thunell (56) er i dag konsernsjef i SE-Banken, Stockholm. Han var viseadministrerende direktør i ABB før han ble stedfortredende konsernsjef i Nordbanken, konsernsjef i Securum og konsernsjef i Trygg-Hansa frem til fusjonen med SE-Banken. Han er blant annet styremedlem i Akzo Nobel (Sverige), Svenska Bankföreningen og B-business partners (Sverige).

Eli Sætersmoen har meddelt valgkomiteen at hun ønsker å tre ut av styret. Innstillingen innebærer at styret foreslås utvidet med ett medlem.

– Det er viktig at Statoils styre har erfaring og kompetanse tilpasset de utfordringer konsernet møter fremover. Ingrid Wiik og Lars Thunell tilfører styret bred industriell og internasjonal erfaring, to helt sentrale områder for Statoils videre utvikling. Valgkomiteen er svært tilfreds med at de to har sagt seg villig til å gå inn i styret, sier leder av valgkomiteen Anne Kathrine Slungård.

Kontaktperson:

Anne Kathrine Slungård, leder av valgkomiteen, tlf. +47 48 24 88 75