Kontrakt for klargjøring av Langeled

juni 14, 2005, 23:00 CEST

På vegne av Langeled-lisensen har Statoil tildelt Halliburton en kontrakt verd rundt 140 millioner kroner for å klargjøre gassrørledningen Langeled. Røret skal frakte gass fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet til Storbritannia.

Arbeidet Halliburton skal utføre omfatter vannfylling, innvendig rengjøring og dimensjonskontroll før røret kobles sammen på sjøbunnen. Deretter skal Halliburton utføre trykktesting, vanntømming, tørking og forberede for gassfylling.

Det 1200 kilometer lange røret blir verdens lengste under vann.

Leggingen startet i april og hele rørledningen skal være ferdig installert i løpet av 2006.

Langeled legges fra Nyhamna i Møre og Romsdal, via Sleipner-området i Nordsjøen, til Easington på Storbritannias østkyst.

Statoil har ansvaret for prosjektutførelsen på Langeled på vegne av operatøren Hydro. Prosjektorganisasjonen er bemannet med personell fra både Statoil og Hydro.

Hydro er utbyggingsoperatør for Ormen Lange, men Shell skal overta operatørskapet når feltet kommer i produksjon i oktober 2007.