Positiv til utlysing i 19. runde

juni 16, 2005, 14:30 CEST

Statoil er godt fornøyd med at 30 blokker i Barentshavet og 34 blokker i Norskehavet ble utlyst av Olje- og energidepartementet (OED) i 19. konsesjonsrunde i dag, 16. juni.

– Tilgang til nye letearealer er spesielt viktig for Statoils satsing i Norskehavet og Barentshavet, sier Torbjørn Stølan, prosjektleder for 19. runde.

De utlyste områdene i Barentshavet er interessante og danner et godt grunnlag for å teste geologien i større områder.

De utlyste blokkene i Norskehavet gir god spredning for å teste ulike letemodeller.

Forhåndsdefinerte områder nær infrastruktur er ikke inkludert i denne runden. Selskapene kunne heller ikke nominere områder som omtales som særlig verdifulle i stortingsmeldingen Om petroleumsvirksomheten, Nordland VI eller kystnære områder i Troms og Finnmark.

Søknadsfristen er satt til 15. november. Departementet planlegger tildeling av nye utvinningstillatelser i første kvartal 2006.