Storbritannia gir grønt lys for Statfjord senfase

juni 17, 2005, 13:15 CEST

Statfjord senfase-prosjektet i Nordsjøen ble i dag, 17. juni, godkjent av britiske myndigheter. Norske myndigheter gav sin tilslutning til prosjektet tidligere denne måneden.

15 prosent av Statfjord-feltet strekker seg inn på britisk side, og en egen traktat mellom norske og britiske myndigheter regulerer den overordnede styringen av feltet.

Statoil og partnerne overleverte planene for Statfjord senfase til myndighetene i begge land i februar i år.

Det er det britiske Department of Trade and Industry som gir tilslutning til den endrede planen for utbygging og drift av Statfjord, som innebærer at trykket i reservoaret senkes for å utvinne mest mulig av de gjenværende ressursene i feltet.

Ambisjonen er å nå en utvinningsgrad på opp mot 70 prosent for oljen og 75 prosent for gassen.