J-strukturen startet opp

juni 20, 2005, 08:00 CEST

I forrige uke ble J-strukturen satt i drift på Oseberg Sør-feltet i Nordsjøen. Produksjonen vil bidra til en bedre utnyttelse av infrastrukturen på dette feltet.

Ved 23.15-tiden onsdag ble J-strukturen satt i drift, og torsdag ble oljeproduksjonen satt i gang.

J-struktur er bygd ut som en satellitt til Oseberg Sør-plattformen. Utbyggingen består av én brønnramme på havbunnen sju kilometer sørvest for plattformen.

Produksjonsstrømmen på om lag 25.000 fat olje per døgn blir transportert i en åtte tommers rørledning til prosessanlegget på Oseberg Sør-plattformen. En tilsvarende rørledning skal brukes for injeksjon av vann i reservoaret.

– Vi skulle egentlig startet produksjonen fra J-strukturen i oktober i fjor, men på grunn av rigg-lockout og problemer med produksjonsbrønnen J-12 er vi blitt kraftig forsinket, sier Norodd Hjelmeland, som er oppdragsleder for utbyggingsprosjektet.

– Men nå er produksjonen endelig i gang. Det er med produksjonsbrønn nummer to, J-14, vi starter opp produksjonen. Platåproduksjonen på rundt 25.000 fat per døgn vil bli nådd når begge brønnene er i produksjon, sier Hjelmeland.

Boreriggen "Bideford Dolphin" fortsetter sitt boreprogram fram til vinteren. I denne perioden skal riggen bore en letebrønn i J-sentral, et sidesteg på J-12 og to brønner for vanninjeksjon.

– Hvis letebrønnen resulterer i et kommersielt funn, kan den konverteres til en produksjonsbrønn og kobles til brønnrammen på J-struktur. Brønnrammen har nemlig seks brønnslisser, mens vi bare benytter fire av dem. Derfor har vi muligheter for å koble til nye ressurser i nærheten, sier Hjelmeland.

Feltsjef Tom Gustavsen på Oseberg Sør er glad for at produksjonen fra J-strukturen nå er kommet i gang.

– Vi har ventet på oppstarten lenge, på grunn av forsinkelsene med lockouten og problemene med brønnen J-12. Produksjonen fra J-struktur fører til at prosessanlegget på Oseberg Sør blir langt bedre utnyttet, sier Gustavsen.

Fakta:
  • Beliggenhet: Sju kilometer sørvest for Oseberg Sør-plattformen
  • Investeringer: 1,6 milliarder kroner
  • Brønner: To produksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner
  • Utvinnbare reserver: 24 millioner fat olje og 0,5 milliarder kubikkmeter naturgass
  • Produksjon: Omkring 25.000 fat olje per døgn
  • Rørledninger: To åtte tommers rørledninger er gravd ned på den sju kilometer lange strekningen fra Oseberg Sør til brønnrammen. En rørledning transporterer brønnstrømmen fra J-struktur, mens den andre injiserer vann fra Oseberg Sør til J-struktur

Partnere på Oseberg Sør:
Hydro (operatør) 34,00%
Petoro 33,60%
Statoil 15,30%
Total 10,00%
ExxonMobil 4,70%
ConocoPhillips 2,40%