Signerer avtale om nordområdene

juni 20, 2005, 15:25 CEST

Gazprom, Hydro og Statoil skal innlede et generelt samarbeid for å identifisere olje- og gassressurser og utvikle teknologiske løsninger for olje- og gassvirksomhet i nordområdene.

Avtalen ble undertegnet 20. juni i Moskva under statsminister Kjell Magne Bondeviks offisielle besøk.

Partene ønsker gjennom avtalen å etablere et tettere samarbeid om kartlegging av petroleumsressurser i nordområdene.

Avtalen legger vekt på å identifisere sentrale miljøbetingelser, i tillegg til å legge til rette for utvikling av teknologiske løsninger for petroleumsaktivitet i området.

Samarbeidet skal også definere felles standarder for helse, miljø og sikkerhet som bør benyttes i olje- og gassvirksomheten i nordområdene, samt metoder for miljømessige konsekvensanalyser.

Selskapene vil også arbeide for å identifisere hvilke krav en framtidig aktivitet i dette området vil stille til teknologi og tilrettelegging for russiske leveranser. Utveksling og opplæring av personell og et nærmere teknologisamarbeid mellom selskapene skal etableres.

Arbeidet vil bli ledet av en felles styringskomité med representanter fra henholdsvis Gazprom, Hydro og Statoil.