Produksjonen på Veslefrikk stengt

juni 21, 2005, 13:15 CEST

Produksjonen på Veslefrikk-feltet i Nordsjøen ble stengt i dag, 21. juni, etter at det ble oppdaget en feil ved en av livbåtene om bord på Veslefrikk B-plattformen.

Feilen ble oppdaget da en av tre sliskelivbåter skulle dropptestes med fem tonn sand om bord. Feil ved toppluken og akterluken førte til at båten delvis ble fylt med vann. De to andre livbåtene er tatt ut av operasjon. Det var ikke mannskap om bord i livbåtene under testen.

Veslefrikk B har i tillegg til sliskelivbåtene også to konvensjonelle livbåter tilgjengelig. Statoil reduserer dermed antallet personell om bord ned til livbåtkapasitetskrav før produksjonen starter opp igjen.

Veslefrikk A- og B-plattformene er normalt knyttet sammen med gangbro og hadde til sammen 172 personer om bord.

Nedstegningen av Veslefrikk påvirker også Huldra-feltet som fjernstyres fra Veslefrikk B. Huldra har den siste tiden vært stengt på grunn av revisjonsstans.

Veslefrikk produserer rundt 30.000 fat olje per dag.