Naturkraft bygger gasskraftverk på Kårstø

juni 23, 2005, 23:00 CEST

Styret i Naturkraft AS - der Hydro og Statkraft eier 50 prosent hver - besluttet fredag å realisere byggingen av et gasskraftverk på Kårstø i Tysvær kommune i Rogaland.

Gasskraftverket får den mest moderne teknologi som er tilgjengelig og vil som det første gasskraftverket i sitt slag i Europa bli bygget med renseanlegg for utslipp av nitrogenoksid (NOX).

Gasskraftverket blir tilrettelagt for eventuell senere installasjon av teknologi for håndtering av karbondioksid (CO2), dersom slik teknologi blir teknisk og økonomisk gjennomførbar.

De samlede investeringer er anslått til vel 2 milliarder kroner.

– Dagens beslutning markerer starten på en helt ny dimensjon i bruken av de store gassressursene på sokkelen for å dekke det økende energibehovet i fastlands-Norge, sier administrerende direktør Ole Rønning i Naturkraft.

Av alle kraftverk i Europa basert på fossile brennstoff, blir Kårstø-verket det som har lavest utslipp, sier Rønning.

Gasskraftverket vil gi et betydelig bidrag til den norske elektrisitetsproduksjonen og den nordiske kraftbalansen. Det vil årlig levere inntil 3,5 terrawattimer (TWh) strøm til nettet, tilsvarende om lag 3 prosent av Norges samlede elektrisitetsproduksjon, eller strømforbruket til rundt 175.000 husstander.

Ferdig høsten 2007
Etter at eierselskapene i september i fjor besluttet å forberede bygging av et gasskraftverk på Kårstø, har det vært innhentet anbud for prosjektet og gjennomført oppdateringer av de nødvendige utslippstillatelser i forhold til den konsesjonen som ble gitt i 1997.

NVE og SFT har bekreftet de nødvendige tillatelser i forhold til justeringene som har skjedd siden konsesjonstildelingen. I all hovedsak gir justeringene teknologiske forbedringer og lavere enhetsutslipp enn tidligere. Renseanlegget for nitrogenoksid vil redusere utslippet med over 80 prosent.

Naturkraft er i forhandlinger med aktuelle hovedleverandører, og kontrakt forventes å bli tildelt med det første.

Naturkraft har så langt investert omkring 200 millioner kroner i infrastruktur på Kårstø. Mye av grunnarbeidet er derfor gjort. Høsten 2005 vil gå med til ytterligere forberedelser og tilrettelegging før de større komponentene skal monteres utover i 2006. Gasskraftverket vil starte elektrisitetsproduksjon høsten 2007.

Fakta
  • Kårstøverket vil få en ytelse på ca 420 MW med en årlig produksjonskapasitet på opp mot 3,5 TWh.
  • Som det første i sitt slag og størrelse vil det bli bygget med renseanlegg for NOx og vil derfor bli det reneste i Europa.
  • Ved full produksjon vil gasskraftverket ha et forbruk på om lag 600 millioner kubikkmeter naturgass, tilsvarende en halv prosent av den årlige norske gasseksporten.
  • Det vil årlig levere inntil 3,5 terrawatt timer (TWh) strøm til nettet, tilsvarende om lag 3 prosent av Norges samlede elektrisitetsproduksjon.
  • Kraftverket vil ved full produksjon slippe ut ca 1,2 millioner tonn CO2 og er omfattet av kvoteloven.
  • Den norske andelen av investeringene forventes å bli på over 30 %.
  • I byggeperioden vil det være opp mot 500 personer engasjert i prosjektet. Når kraftverket kommer i normal drift vil bemanningen ligge på 25 – 30.