Nye styremedlemmer valgt i Statoil 

juni 23, 2005, 08:40 CEST

Ingrid Wiik og Lars Thunell ble valgt til nye styremedlemmer på Statoils (OSE: STL; NYSE: STO) bedriftsforsamling 22. juni.

Ingrid Wiik (60) er president og CEO i Alpharma i New York. Hun har hatt ulike lederfunksjoner innen Apothekernes Laboratorium/Alpharma og har siden 2000 vært CEO med sete i USA. Wiik er blant annet styremedlem i Coloplast (Danmark) og Norske Skog (Norge).

Lars Thunell (56) er konsernsjef i SE-Banken i Stockholm. Han var viseadministrerende direktør i ABB før han ble stedfortredende konsernsjef i Nordbanken, konsernsjef i Securum og konsernsjef i Trygg-Hansa frem til fusjonen med SE-Banken. Han er blant annet styremedlem i Akzo Nobel (Sverige), Svenska Bankföreningen og B-business partners (Sverige).

Eli Sætersmoen trer ut av styret med virkning fra 22. juni.