Rekord-brønn fra Visund

juni 24, 2005, 09:45 CEST

Statoil boret nylig verdens lengste brønn fra en flytende installasjon. Brønnen A-6 på Visund-feltet i Nordsjøen ble boret til en lengde på 9082 meter. Dette er også den lengste brønnen hittil boret av Statoil.

– Detaljert planlegging gav en svært god boreframdrift på hele 102 meter per dag, mens gjennomsnittet i Nordsjøen er på 85 meter per dag, sier Beate Myking, produksjonsdirektør for Visund.

Hun er også fornøyd med at 4590 meter av brønnen ble boret med én borekrone. Offshore må en borekrone ofte byttes allerede før en har nådd 800 meter.

Brønnen er boret i samarbeid med boreentreprenøren Odfjell Drilling og Schlumberger som retningsboreselskap.

Både framdriften og lengden på brønnen har vakt oppsikt, og Statoil er bedt om å dele erfaringene med Society of Petroleum Engineers på en konferanse i USA

På grunn av arbeidet med Visund gassprosjekt i Tampen-området vil produksjonen fra brønnen først starte i løpet av oktober. Brønnens potensial regnes som svært godt på grunn av 800 meter med hydrokarbonførende sand.

For tiden bores det også brønner fra de faste installasjonene Gullfaks A og Statfjord C i Nordsjøen, som kan bli enda lengre. På sikt er Statoils mål å kunne bore brønner på 12.000 til 17.000 meter i Tampen-området.