Satser på offshore vindkraft i Storbritannia

juni 27, 2005, 23:15 CEST

Hydro har inngått en avtale om å kjøpe 50 prosent av det britiske vindkraftselskapet Scira. Dette selskapet har sikret seg rettigheter til å bygge en vindpark på 315 megawatt utenfor kysten av Norfolk i øst-England.

Scira Offshore Energy Limited er eid av SLP Energy, som er et britisk utbyggings- og engineeringselskap innen vindkraft, og Ecoventures BV, som er et nederlandsk utviklingsselskap innen fornybar energi.

Kjøpet innebærer at SLP Energy og Ecoventures kan beholde hver sin 25 prosents andel av selskapet. Avtalen inneholder dessuten en opsjon for Hydro om å kjøpe ytterligere 45 prosent av selskapet, noe som kan øke Hydros andel til 95 prosent.

– Dette er et viktig skritt for Hydro i vår strategi for å satse på fornybar energi internasjonalt, sier Alexandra Bech Gjørv, som leder enheten Ny Energi.

– Vi ser dette også som en fornuftig investering i lys av det velfungerende sertifikat-systemet, som er igangsatt av de britiske myndighetene for å fremme vindkraftprosjekter, sier hun.

Sterkt team
Med sin mangfoldige erfaring vil de tre eierne utgjøre et sterkt team under utviklingen av vindmølleparken Sheringham Shoal Offshore Wind Farm.

– Hydro tar sikte på å utvikle en sterk portefølje innen vindkraft. Det er avgjørende å kunne posisjonere oss nå for å kunne nyte godt av den sterke veksten i vindkraft offshore, sier Bech Gjørv.

Fornybar energi dekker i dag noe over tre prosent av den totale elektrisitetsforsyningen på de britiske øyer.

30 prosent kommer fra vindkraft. Storbritannia tar sikte på å øke andelen fornybar energi til 10 prosent i 2010 og 15 prosent i 2015.

Den britisk regjeringen har tatt omfattende initiativ i markedet for å oppmuntre prosjekter som støtter opp om målsetningene for fornybar energi.

– Vindkraft er kanskje den best egnede teknologien for å kunne nå disse målene. Storbritannia er fra naturens side blant de mest vindfulle land i Europa, og vindkraft står for mer enn 40 prosent av tilgjengelige ressurser på dette området, sier Bech Gjørv.

Sunn vekst
Vindkraft som forretningsområde har vokst med 500 prosent på verdensbasis siden 1997. De globale investeringene utgjør omkring 8 milliarder amerikanske dollar i året.

I Europa understøtter vindkraftanlegg både på land og offshore de enkelte lands bestrebelser på å nå EUs mål om at 22 prosent av strømforbruket i 2010 skal komme fra fornybare kilder.

Passer strategisk
Scira-prosjektet passer godt inn i Hydros strategi for fornybar energi som går på bygging av vindparker både i Norge og Storbritannia. Dette er i tråd med en erklært målsetning om å øke investeringene i fornybare energikilder.

Hydro er allerede sterkt engasjert i produksjon av vindkraft og er i ferd med å utvikle en betydelig portefølje av slike anlegg i Norge.

Sommeren 2004 kunne Hydro markere starten på verdens første produksjonsanlegg for energi basert på vind og hydrogen på øya Utsira. Dette anlegget ble kåret til ”Årets fornybare prosjekt” i 2004 ved utdelingen av Platt’s Global Energy Awards i New York.

Se også: (på engelsk)