Internasjonalt sommerprosjekt

juni 28, 2005, 08:30 CEST

Statoils Sommerprosjekt 2005 er i gang. Til forskjell fra tidligere, hvor studentene stort sett har arbeidet innen forskning og teknologi, skal studentene i år også jobbe med internasjonale prosjekter.

Av drøyt 800 søkere er 80 studenter plukket ut til det åttende sommerprosjektet, som er en organisert form for sommerjobb for studenter ved internasjonale universiteter og høyskoler.

Prosjektet har for første gang hovedbase ved Statoils kontor i Stavanger.

I tillegg samarbeider Statoil med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Handelshøyskolen i Bergen, Handelshøyskolen BI i Oslo, Universitetet i Stavanger samt internasjonale læresteder.

Studentene skal jobbe med til sammen 19 prosjekter. Ett av disse er et stort, internasjonalt prosjekt med 15 studenter fordelt på åtte ulike nasjonaliteter.

– Dette internasjonale prosjektet i enheten Global leting (GEX) blir kjempespennende og utfordrende, sier Inger Lise Førre, prosjektleder for årets sommerprosjekt.

Prosjektene er framtidsrettede og går rett inn i Statoils fire satsingsområder; internasjonalisering, integrerte operasjoner, prosjekter i verdensklasse og miljø.

I de ulike prosjektene skal studentene se på nye måter å jobbe på innen satsingsområdene.

I år foregikk åpningsseminaret for første gang på engelsk på grunn av de internasjonale studentene. Av samme grunn blir også prosjektgjennomføringen for flere av prosjektene gjort på engelsk.

Studentene skal jobbe åtte uker fordelt på Statoils hovedkontor i Stavanger, forskningssenteret i Trondheim, driftskontoret i Stjørdal utenfor Trondheim og Mongstad-raffineriet nord for Bergen. Jobben omfatter prosjektarbeid som er relevant for Statoils forretningsdrift.

Målet med sommerprosjektet er å bedre samarbeidet mellom Statoil og universiteter og høyskoler, samt gi studentene en opplevelse av hvordan det er å jobbe med problemløsninger i en stor industribedrift.