Undersøker utvidelse på Melkøya

juni 29, 2005, 08:20 CEST

Snøhvit-partnerne har satt i gang studier for å vurdere en dobling av kapasiteten for prosessering og nedkjøling til flytende naturgass (LNG) på Melkøya i Finnmark. Forutsetningen er at det påvises mer gass i Barentshavet.

Det Statoil-opererte Snøhvit-feltet, som for tiden bygges ut, får en nedkjølingskapasitet på 5,67 milliarder kubikkmeter gass årlig.

– Et nytt prosessanlegg i parallell til det som bygges nå kan tidligst settes i drift i perioden 2011-2012, sier Håkon Larsen, leder for lisensadministrasjon i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Han håper at nye ressurser kan hentes fra nærområdet til Snøhvit, fra Nordkapp-bassenget, eller fra nye leteområder i Barentshavet som nylig ble utlyst i 19. konsesjonsrunde.

En eventuell utvidelse på Melkøya innebærer nye installasjoner til havs, bygging av rørledning fra feltet og inn til land i tillegg til nytt prosessanlegg og nødvendig hjelpeutstyr på land.

Det er allerede satt av plass til utvidelse av anlegget på Melkøya. Det vil også bli holdt av plass for byggetrinn tre, dersom det blir aktuelt i framtiden, ifølge Larsen.

Statoil og partnerne i Snøhvit tar nå stilling til planene for å doble kapasiteten. Statoil kan tidligst ta en avgjørelse i 2006 for å gå videre med prosjektet.

Under forutsetning av at selskapet sikrer ressurser og derved inntektsgrunnlaget for en utvidelse, kan en Plan for utbygging og drift tidligst sendes til myndighetene i 2008.