Skip to Content
no

Fornyer fartøy-flåten

juli 1, 2005, 09:00 CEST

Statoil tildeler i disse dager fire kontrakter til tre leverandører verdt mellom syv og åtte milliarder kroner, inkludert opsjoner, for tjenester i forbindelse med undervannsinstallasjoner på norsk sokkel. Statoil fornyer med dette flåten av spesialfartøy som jobber for selskapet.

Kontraktene omfatter tjenester innen lett brønnintervensjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon, intervensjon og beredskap for reparasjon av rør, og dykking.

De nye kontraktene erstatter 12 tidligere avtaler.

– Vi får med dette forenklet kontraktsporteføljen for undervannstjenester på norsk sokkel. De nye kontraktene gir oss også stordriftsfordeler, samt en bedre oppfølging mot de enkelte leverandørene, sier Terje Overvik, konserndirektør for forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

– En kostnadseffektiv bruk av lett brønnintervensjon vil gi store besparelser. Dette er derfor et viktig virkemiddel for at vi skal nå produksjonsmålene og målene om økt utvinning fra undervannsfelt, sier Overvik.

Island Offshore Management har fått en kontrakt verdt i overkant av 1,5 milliarder kroner, inkludert opsjoner, for å levere tjenester innen lett brønnintervensjon. Kontrakten gjelder for årlige kampanjer på minimum 150 dager i seks år.

Avtalen trer i kraft 1. april 2006. Fartøyet Island Frontier skal brukes i 2006 og 2007. Fra 1. april 2008 skal nybygget Island Wellserver utføre tjenesten.

DeepOcean har fått en kontrakt verdt om lag 1,6 milliarder kroner, inkludert opsjoner, for tjenester som omfatter inspeksjon, vedlikehold og reparasjon. Avtalen gjelder for fem år, og trer i kraft 1. januar 2007.

DeepOcean skal bruke et fartøy som blir spesialbygget for kontrakten med Statoil. Ved behov skal DeepOcean bruke Edda Fonn som tilleggsfartøy.

Technip Offshore Norge har mottatt hensiktsmelding for to kontrakter. Den ene omfatter tjenester innen dykking, reparasjon av rør, beredskap og modifikasjon. Avtalen gjelder for fem år og trer i kraft 1. januar 2007. Kontrakten har en antatt verdi på totalt fire milliarder kroner, inkludert opsjoner, avhengig av behov.

Technip skal også utføre tjenester innen vedlikehold og klargjøring av utstyr som brukes for reparasjon av rørledninger. Denne avtalen gjelder for fem år og har en antatt verdi på totalt 400 millioner kroner, inkludert opsjoner. Avtalen gjelder fra 1. januar 2007.

Alle avtalene inneholder opsjoner for tre ett-årige forlengelser.

Statoil er verdens nest største operatør av undervannsbrønner. Selskapet er også teknisk operatør for Gassco som opererer rundt 6600 kilometer rørledninger på norsk sokkel. Gassco er det statlige operatørselskapet for gasstransport på norsk sokkel.