Øker utvinningen på Tordis

juli 4, 2005, 23:00 CEST

Statoil har inngått en intensjonsavtale med Kongsberg FMC for å levere en undervannsseparasjonsstasjon som skal øke utvinningen på Tordis-feltet i Nordsjøen. Avtalen har en total verdi på rundt 625 millioner kroner, inkludert opsjoner.

Undervannsfeltet Tordis er knyttet opp mot Gullfaks C-plattformen.

– Det er første gang at et fullskala undervannsseparasjonsanlegg tas i bruk. Prosjektet vil derfor gi denne teknologien et vesentlig løft, sier prosjektleder Hans Kristiansen.

Prosjektet Tordis IOR (improved oil recovery) forventes å øke utvinningen fra feltet fra 49 til 55 prosent. Dette utgjør om lag 35 millioner fat olje i tillegg til assosiert gass.

Tordis IOR består av to faser. Fase èn omfatter nødvendige plattform-modifikasjoner på Gullfaks C for å legge om til lavtrykksproduksjon. Produksjonsstart skal etter planen skje i oktober 2006. Fase èn øker utvinningen med om lag 16 millioner fat.

Fase to omfatter separasjonsstasjonen og pumper med støttesystemer for plattformen. Produksjonsstart er planlagt for oktober 2007. Fase to øker utvinningen med rundt 19 millioner fat olje.

Totalinvesteringen er beregnet til 1,5 milliarder kroner.

– Tordis IOR representerer et vesentlig bidrag for å utvikle og forbedre teknologi som er attraktiv for utvikling av felt på dypt vann, oppknytning av felt langt fra faste installasjoner, haleproduksjon og utbygging i miljøsensitive havområder, sier Kristiansen.

Et teknologikvalifiseringsprogram med klart definerte akseptkriterier er etablert. Planen er å levere revidert tillegg for Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene i oktober.

Når PUD leveres myndighetene, skal gjenværende teknologikvalifisering være på et akseptabelt risikonivå.