Skip to Content
no

Investerer i såkornfond i Bergen

juli 4, 2005, 09:00 CEST

Hydro vil starte forhandlinger med øvrige lokale aktører med sikte på å delta med 40 millioner kroner i det regionale såkornfondet i Bergen. Hydro blir største private investor og ønsker å bidra til en videreutvikling av energiselskapene i regionen.

– Med utgangspunkt i Hydros sterke teknologi- og kunnskapsmiljø i Bergen ønsker vi å delta i etableringen av et regionalt såkornfond i Bergen. Vårt mål er å bidra til å styrke olje- og energiselskapene i Bergen, sier Øystein Michelsen som leder Hydros virksomhet i Bergen.

Hydro har gjennom 25 år bygget opp en omfattende drifts- og teknologvirksomhet på Sandsli utenfor Bergen og er i dag Bergens ledende kunnskapsbedrift. Hydro har et omfattende samarbeid med Universitetet i Bergen og andre lokale kompetansemiljøer innenfor petroleumsteknologiske fag.

– Etablering av et såkornfond i Bergen med fokus på blant annet olje- og energi vil gi lokale kunnskapsmiljøer mulighet til å videreutvikle og kommersialisere olje- og energiteknologi lokalt, sier Michelsen.

Stortinget vedtok høsten 2004 å opprette fire regionale såkornfond i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Staten bidrar med totalt 50 prosent av finansieringen av fondene og forutsetter at private aktører bidrar med den øvrige halvdelen.

Såkornfondet i Bergen vil bli bygget opp rundt forvaltningsmiljøet ved Sarsia Innovation og i nært samarbeid med Universitet i Bergen. Med Hydros investering på 40 millioner kroner er såkornfondet i Bergen nær fulltegnet.

Sarsia Innovation regner med å kunne sende søknad til Innovasjon Norge om utløsning av de statlige midlene i nær fremtid.

– Veien fra akademisk idé til kommersiell suksess skal bli enklere. Samarbeid mellom private investorer og det offentlige i såkornfasen vil gi tilgang på både kompetanse og langsiktig egenkapital til norske kunnskapsbedrifter med stort vekstpotensial, uttalte nærings- og handelsminister Børge Brende etter Stortingets vedtak i fjor høst.