CO2-rør gir miljøgevinst

juli 4, 2005, 23:00 CEST

Fartøyet Skandi Navica er i gang med leggingen av rørledningen som gjør det mulig å reinjisere CO2 som skilles ut fra brønnstrømmen fra Snøhvit-feltet.


Karbondioksid (CO2) skal lagres i en egen formasjon under de gassførende lagene på Snøhvit-feltet. Siden 1996 har Statoil også lagret CO2 fra Sleipner Vest i undervannsformasjonen Utsira i Nordsjøen.

Total utslippsreduksjon av CO2 for de to feltene er hele 1,7 millioner tonn per år, hvorav 0,7 tonn per år fra Snøhvit. I tillegg deltar Statoil også i CO2-deponeringsprosjektet ved gassproduksjon fra In Salah i Algerie.

Statoils arbeid knyttet til CO2 deponering er unik. Siden Sleipner-injeksjonen startet har dette arbeidet vært tett fulgt av mediene, forskningsinstitusjoner og myndigheter fra hele verden.

Rørledningen som nå legges, skal transportere CO2 fra prosessanlegget på Melkøya ut til feltet for injisering.

– Det er første gang CO2 fra et landanlegg injiseres til havs, sier Jorunn Klovning, sjef for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Tromsøflaket/Snøhvit.

Ved at CO2 reinjiseres under havbunnen, reduseres miljøbelastningen av Melkøya-anlegget betydelig.

– Samtidig vinner vi verdifull erfaring som vil være av stor betydning for videreutvikling av CO2-deponering i framtidige prosjekter, sier Klovning.

Arbeidet med legging av CO2-ledningen startet fra land i begynnelsen av juni. Så langt er vel halvparten av den 151 kilometer lange og åtte tommer tykke ledningen på plass.

Rørledningen spoles ned på havbunnen fra en trommel om bord på Skandi Navica. Hastigheten med denne metoden er mellom 10 og 20 kilometer i døgnet. Leggingen er planlagt avsluttet i løpet av juli.