Skip to Content
no

Smartere overvåking av brønner

juli 6, 2005, 07:00 CEST

Gjennom Statoil Innovation har Statoil blitt største eier i ResMan, et selskap som har utviklet en ny og smart metode for overvåking av væskestrømmer i olje- og gassbrønner.

Tjenestekonseptet og den underliggende teknologien skal i første omgang testes ut i full skala på en av Statoils installasjoner. Det kan brukes både på nye og eksisterende brønner.

– Vi har store kommersielle forhåpninger til produktet og er i dialog med operatører over store deler av verden. Responsen er enorm, sier Asle Jostein Hovda, investeringssjef i Statoil Innovation.

Bruk av de intelligente kjemiske materialene vil være svært kostnadsbesparende sammenliknet med tradisjonelle metoder hvor operatørene senker kabelbaserte måleinstrumenter ned i brønnene. En variant av denne metoden, er å plassere måleinstrumenter permanent i brønnene for å få et mer kontinuerlig bilde av undergrunnsfysikken.

ResMan er etablert i samarbeid med forskningsstiftelsen Sintef og Institutt for energiteknikk (IFE). Statoil Innovation har vært pådriver for å samle Sintef og IFE til felles satsing og kommersialisering, og sitter med den største aksjeposten (42 prosent) i det nye selskapet.

De kjemisk intelligente materialene baserer seg på polymerer. Disse reagerer med omgivelsene ved å sende ut sporstoffer. ResMan-konseptet er patentert og baserer seg på at man installerer permanent overvåkingingssystem nede i hydrokarbonbrønner der kjemiske sporstoffer er installert i produksjonsrør, sandskjermer eller i selve formasjonen i nærbrønnsområdet.

Dermed får man reservoarovervåking gjennom intelligent frigivelse, datainnsamling og tolkning av sporstoffer og sporstoffkomponenter. Dette kan igjen kan bidra til å påvise gass-, olje- og vannproduserende soner i brønner, samt gi en trend for videre produksjonsutvikling.

ResMan er Statoil Innovations sjuende investering siden det heleide datterselskapet ble stiftet i 2001. Målet til Statoil Innovation er å kommersialisere Statoils teknologi og kompetanse gjennom oppstart av nye selskaper. Statoil Innovation investerer også i attraktive eksterne bedrifter som understøtter Statoils strategi innen teknologi.