Skip to Content
no

Veslefrikk-rapporten ferdig

juli 7, 2005, 13:00 CEST

Statoils interne granskningsgruppe har fullført rapporten etter skaden på en livbåt på Veslefrikk-feltet 21. juni.

Granskningsgruppen ble nedsatt etter at det ble oppdaget feil under systemutprøving av en av sliskelivbåtene om bord på Veslefrikk B-plattformen. Det var ikke personer om bord i båten under testen.

Statoil ser meget alvorlig på denne hendelsen og har startet arbeidet med å avklare om dette er en enkeltstående feil på den ene livbåten eller en feil ved konstruksjonen av denne livbåttypen. Tester utført på tilsvarende livbåter på Kristin har ikke påvist liknende feil som oppsto på Veslefrikk.

I påvente av denne avklaringen vil Statoil iverksette kompenserende tiltak på Kristin, Kvitebjørn og Visund, som har tilsvarende eller lignende livbåter som Veslefrikk B. Blant annet er det besluttet å rekvirere ekstra beredskapsfartøyer til Kvitebjørn og Kristin. Visund har ingen produksjon fram til september som følge av planlagt ombygging, men vil umiddelbart vurdere tiltak.

– Dette arbeidet har høy prioritet hos oss. Sikkerheten til våre ansatte går foran alt annet, sier Tove Rørhuus, direktør for helse, miljø og sikkerhet i Undersøkelse og Produksjon Norge (UPN).

Under planlagt vedlikeholdsarbeid i går, 6. juli, ble det funnet feil på to konvensjonelle livbåtsystemer på Veslefrikk B. Produksjonen på Hildra og Veslefrikk er derfor stanset og bemanningen ytterligere redusert. Produksjonen vil ikke starte opp før livbåtsystemene er reparert.

Granskningsrapporten ble presentert for Petroleumstilsynet i dag, 7. juli.