Energiministere besøker Snøhvit

juli 8, 2005, 09:30 CEST

Statoils konsernsjef Helge Lund var vert for flere energiministere under et besøk på Snøhvit-anlegget i Hammerfest i dag, 8. juli.

Med i følget er olje- og energiminister Thorhild Widvey, EUs energikommisær Andris Piebalgs og USAs viseenergiminister David Garman.

Under besøket gjentok Helge Lund sitt budskap om at Barentshavet fram mot 2020 kan bli Europas ledende olje- og gassprovins til havs. Dette var et av hovedpoengene under Lunds innlegg på rundebordskonferansen The Arctic Energy Agenda i Kirkenes torsdag 7. juli.

– Verdens energiforbruk øker, og forsyningssikkerhet blir en stadig viktigere utfordring. Tiltagende importavhengighet vil gjøre seg gjeldende i store markeder som det europeiske og det amerikanske. Barentshavet kan spille en viktig rolle for å oppnå en variert og sikker energiforsyning, sa Lund.

Han slo fast at olje- og gassressursene i området må høstes på måter som lar seg kombinere med fiske, noe Statoil vil gjøre med de strengeste krav til miljø og sikkerhet.

Lund kom også inn på at løsningene som er utviklet for Snøhvit kan overføres til felt som Shtokman på russisk side.

– Statoil kan tilby en kombinasjon av teknologi og markedstilgang jeg tror vil være svært attraktiv for russerne, sa Lund.

Ministrene skal også besøke boreriggen Polar Pioneer som borer produksjonsbrønnene på Snøhvit-feltet.

Snøhvit-anlegget ved Hammerfest er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass (LNG). Anlegget skal levere gass til markeder i USA og Sør-Europa fra 1. oktober 2006.