Produksjonen på Veslefrikk i gang igjen

juli 10, 2005, 16:00 CEST

Produksjonen på Veslefrikk og Huldra startet opp igjen søndag 10. juli, etter å ha vært stengt ned siden 6. juli.

Årsaken til at produksjonen ble stengt ned, var at det ble avdekket feil ved utsettingsarrangementet for to konvensjonelle livbåtsystemer under planlagt vedlikehold på Veslefrikk.

- Vi har nå funksjonstestet samtlige fire konvensjonelle livbåter på Veslefrikk A og B, inklusiv sjøsetting og kjøring på sjø, sier Ingbjørn Refsdal, fungerende produksjonsdirektør for Huldra/Veslefrikk.

Veslefrikk vil fortsatt drives med redusert bemanning som følge av at det under en dropptest av en sliskelivbåt på Veslefrikk B 21. juni ble avdekket skader på livbåtens overbygg, i tillegg til at den tok inn vann. Det var ikke personer ombord i båten under testen.

Statoil har nedsatt en egen teknisk arbeidsgruppe for å avklare om dette er en enkeltstående feil på den ene livbåten eller en feil ved konstruksjonen av denne livbåttypen.

Veslefrikk produserer omlag 30.000 fat olje og Huldra omlag 6 millioner standard kubikkmeter gass pr. døgn. Huldra er en ubemannet plattform som drives fra Veslefrikk B.