Bygger ut nytt felt i Norskehavet 

juli 11, 2005, 08:30 CEST

Statoil har i dag, 11. juli, på vegne av partnerne i Tyrihans-lisensen i Norskehavet, levert Plan for utbygging og drift (PUD) for Tyrihans til Olje- og energidepartementet.

Tyrihans er et olje- og gassfelt som skal bygges ut med fem havbunnsrammer, hvorav én skal benyttes for sjøvanninjeksjon. Brønnstrømmen skal prosesseres på Kristin-plattformen.

Produksjonsstart er planlagt til 2009, når det er ledig kapasitet på Kristin-plattformen.

– Tyrihans er et felt som krever omfattende teknologiutvikling, men utviklingen som gjenstår anses å være på et akseptabelt nivå, framholder Ståle Gjersvold, prosjektleder for Tyrihans.

Trykkstøtte sikres ved å injisere gass fra Åsgard-feltet, samtidig som det skal injiseres sjøvann fra en av bunnrammene på feltet.

- Feltet skal bygges ut med utstrakt bruk av flergrensbrønner. Vi skal også videreutvikle smartbrønn-teknologi for økt utvinning fra havbunnsfelt, sier Gjersvold.

Gassen fra Tyrihans vil transporteres fra Kristin-plattformen via Åsgard Transport, mens olje/kondensat skal lagres på Åsgard C.

Forventede utvinnbare reserver fra Tyrihans er rundt 182 millioner fat olje/kondensat (29,0 mill. kubikkmeter) og 34,8 milliarder kubikkmeter rikgass.

De totale utbyggingskostnadene er estimert til i underkant av 14 milliarder kroner (nominelt).

Bunnrammene på Tyrihans ligger om lag 35 kilometer sørøst for Kristin-plattformen på om lag 300 meters havdyp. Det 43 kilometer lange røret fra bunnrammene til Kristin får elektrisk oppvarming for å hindre isdannelse (hydratkontroll).

I alt 12 brønner skal bores, ni produksjonsbrønner, to gassinjeksjonsbrønner og én brønn for injeksjon av ubehandlet sjøvann.

- Med utvikingen av Tyrihans kombinerer vi all vår kunnskap og ny teknologi om økt utvinning fra undervannsfelt. Prosjektet vil sette ny standard for utvikling av undervannsfelt, sier Ståle Gjersvold.

Det er inngått avtale om å bruke den Transocean-eide riggen Transocean Arctic til boring og komplettering.

Tyrihans-feltet skal drives av Kristins driftsorganisasjon ved Statoil-kontoret på Stjørdal.

Statoil som operatør har en eierandel på 46,8 prosent. Øvrige rettighetshavere er Total (26,51 prosent), Norsk Hydro (12 prosent), Eni Norge (7,9 prosent) og ExxonMobil (6,75 prosent).