Leteavtale offshore Marokko signert

juli 11, 2005, 14:00 CEST

Vi har i dag signert en avtale for leting utenfor kysten av Marokko. Hydro blir operatør med 48,75 prosent eierandel. Partnere i lisensen er Dana Petroleum og ONAREP.

Avtalen omfatter fire lisenser som dekker 6 540 kvadratkilometer på 300 til 3000 meters vanndyp.

- Vi undertegnet en et års undersøkelseskontrakt for blokken NW-Safi i april 2004. I løpet av høsten ble det samlet 1000 linjekilometer 2D seismikk. Supplert med utfyllende geologiske studier har vi fått bekreftet muligheter for olje- og gassforekomster, sier Hans-Helmut Berchelmann, Nye Områder i Internasjonal Forretningsutvikling.

Å tilegne seg leteareale i land med gunstige skattebetingelser og utenom budrunder, gir mulighet til å bygge en variert utforskingsportefølje med begrenset risiko og kontroll gjennom operatørskap. Ytterligere innhenting av seismikk og tolking av modeller er nå planlagt. Dette arbeidet vil danne basis for beslutning om eventuell boring eller mulige farm-out eller bytteaktiviteter.

Interessante muligheter

Nord-Afrika prosjektet har identifisert Marokko som et land med interessante muligheter for leteaktivitet i ikke utforskede områder til havs. Her kan vi dra nytte av vår betydelige offshore kompetanse, spesielt fra Nova Scotias kontinentalsokkel, som har likhetstrekk med NW-Safi-regionen. Letearealene på dypt vann utenfor Marokko ansees som lite utforsket. Kun tre brønner er boret i området i det siste.

- Oppmuntrende geologisk informasjon fra ny 2D seismiske data og den systematiske evalueringen skal nå videreføres. Forberedelser til en stor 3D seismisk undersøkelse har allerede startet, forteller Berchelmann.

Fokusert fremdrift
Våre partnere er enige i at kontraktsbetingelser og marokanske myndigheters fleksibilitet muliggjør en forent, fokusert fremdrift med balansert eksponering for risiko. – Vi er meget fornøyd med at Dana Petroleum sluttet seg til partnerskapet 17. mai i år. De har betydelige kunnskaper om regionen og vil være en styrke for prosjektet. En beslutning om en eventuell boreoperasjon forventes tidlig i 2007.

– På tross av at begrensede dypvannsboringer lenger sør foreløpig ikke har ført til suksess, er ytterligere utforskingsinnsats berettiget for å vurdere det potensialet på den marokanske kontinentalsokkelen, sier Hans-Helmut Berchelmann.

Eierskap i lisens NW-Safi:
Hydro (operatør) 48,75 prosent
Dana Petroleum 26,25 prosent
ONAREP 25,00 prosent