Hydro forlenger avtaler med Mongstadbase A/S og Mongstad Eiendomsselskap A/S

juli 13, 2005, 12:00 CEST

Norsk Hydro Produksjon a.s forlenger avtalene med Mongstadbase A/S og Mongstad Eiendomsselskap A/S til 31. juli 2015. Avtalene inneholder også opsjoner for ytterligere forlengelser.

Beregnet verdi av avtalen med Mongstadbase for perioden fram til 2015 er MNOK 1.300. Avtalen med Mongstad Eiendomsselskap A/S gjelder leie av arealer og lagerbygninger.

Mongstadbase A/S har siden 1986 vært Hydros leverandør av basetjenester for inneretninger på sokkelen sør i Nordsjøen. Mongstadbase har over tid utviklet seg til å bli Norges største forsyningsbase målt etter tonn over kai. Basen mottok Drifts sikkerhetspris i 2003 som en anerkjennelse for et godt sikkerhetsarbeid.

Hydro hadde frem til 1999 en egen enhet med Hydroansatte på Mongstad som foresto ledelse og oppfølging av basedriften. I 1999 ble denne enheten overført til Mongstadbase. Underveis er det implementert endringer som har resultert i at basen, i tillegg til å ha en god sikkerhetsstatistikk, også har en kostnadseffektiv drift. En avtale som er inngått med Shell UK om forsyningstjenester på britisk sokkel er etter Hydros vurdering en bekreftelse på dette.


Langsiktighet
- En langsiktig avtale vil legge grunnlaget for fortsatt god fokus på sikker og effektiv drift, sier leder for Hydros driftsorganisasjon, Øystein Michelsen. Basen har et investeringsprogram i 2005 på MNOK 23 for oppgradering av nye kraner og trucker.

I tillegg til ordinær basedrift omfatter også avtalen underleveranser for lastebærere, mottak og behandling av borekaks og drensvann, samt tankrengjøring på forsyningsbåtene og mottak og behandling av avfall. Mongstadbase vil benytte Euro Offshore, Wergeland Halsvik og Onyx for disse tjenestene.


Kontaktpersoner:
Mongstadbase: Ragnhild Langøy, telefon: + 47 99 50 69 00
Hydro:  Lars Bjelvin, telefon: +47 48 29 56 67