Skip to content

Tar ut livbåtene på Kristin

juli 13, 2005, 16:00 CEST

Statoil har besluttet å ta livbåtene på Kristin-plattformen i Norskehavet midlertidig ut av drift, inntil de på nytt er blitt funksjonstestet.

Etter at det ble oppdaget feil under systemutprøving av en av sliskelivbåtene om bord på Veslefrikk B-plattformen i Nordsjøen, har Statoil startet arbeidet med å avklare om dette er en enkeltstående feil på den ene livbåten eller en feil ved konstruksjonen av denne livbåttypen. De tre livbåtene av denne typen på Veslefrikk er inntil videre tatt ut av drift.

Kristin er det eneste Statoil-opererte feltet som har tilsvarende livbåter med sliskeutsetting som på Veslefrikk.

– Den usikkerheten som har oppstått etter hendelsen på Veslefrikk, gjør at vi også på Kristin ønsker å følge et føre vâr-prinsipp, sier Tove Rørhuus, direktør for Helse, miljø og sikkerhet i Undersøkelse og Produksjon Norge.

Selv om Kristins livbåter også er blitt testet tidligere fra plattformen, skal de nå også testes ute på feltet. Inntil livbåtene er testet skal Kristin kun ha en sikkerhetsbemanning på 27 personer om bord.

I perioden der det bare er sikkerhetsbemanning på plattformen og der livbåtene er tatt ut av drift, kommer det til å bli iverksatt kompenserende sikkerhetstiltak. Både helikopterberedskapen og den marine overvåkingen av området skal styrkes. I tillegg er det plassert et eget beredskapsfartøy ved Kristin.

Ved gjennomgang har Statoil fått dokumentert at alle andre livbåter har gjennomgått tester i henhold til de krav som myndighetene setter.

– Denne gjennomgangen tilsier at det ikke er noe grunnlag for å sette andre livbåter midlertidig ut av drift, sier Rørhuus.

Beslutningen om å ta livbåtene midlertidig ut av drift på Kristin er tatt i samråd med de ansattes representanter.

Arbeidet på Kristin-plattformen er i dag knyttet til oppstartsforberedelser. Produksjon er planlagt til 1. oktober i år.

Det er fremdeles usikkert når testene på Kristin kan utføres, men det forventes at dette kan gjøres i løpet av cirka 14 dager.