Milliardavtaler for ROV-tjenester

juli 15, 2005, 08:00 CEST

Statoil har tildelt oppdrag verdt opptil 1,8 milliarder kroner til fire selskaper for tjenester knyttet til fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV - Remotely operated vehicle) på feltene Heidrun i Norskehavet og Visund i Nordsjøen.

Oceaneering har fått tildelt en kontrakt på tre år, med opsjon for ytterligere tre ganger to år, til sammen ni år. Beregnet verdi er 150 millioner kroner inklusive opsjoner.

Subsea7 har fått en tilsvarende kontrakt på tre år, med opsjon for ytterligere tre ganger to år, til sammen ni år. Verdien er beregnet til om lag 200 millioner kroner inklusive opsjoner.

I tillegg har Statoil inngått fire rammeavtaler for ROV-arbeid på mobile borerigger. Leverandørene er Oceaneering, Subsea7, Sonsub og DeepOcean.

Rammeavtalene gjelder for tre år, med opsjon på tre ganger to år, tilsammen ni år. Det opplyser Lars Falnes, ansvarlig for anskaffelser i Boring og brønn i Statoil. Samlet verdi av rammeavtalene anslås til opp imot 1,5 milliarder kroner over ni år.

Statoil har i en årrekke benyttet fjernstyrte ROV-tjenester i forbindelse med bore- og brønnoperasjoner.