Store investeringer av Hydro i Norge

juli 19, 2005, 10:00 CEST

Det nye støpesenteret ved Hydros aluminiumverk i Sunndal føyer seg inn i en rekke investeringsprosjekter som Hydro har satset på i Norge i de seneste årene. Her er noen eksempler.

  • Hydro besluttet i 2001 å modernisere og utvide aluminiumverket i Sunndal. Europas største aluminiumverk sto ferdig i 2004 til en pris på rundt seks milliarder kroner. Denne utbyggingen danner bakgrunnen for den seneste beslutningen om å investere i nytt støperi for aluminiumlegeringer på Sunndalsøra, til en pris på 240 millioner kroner.
  • I desember 2004 kunne Hydro markere ferdigstillelsen av det oppgraderte kraftverket Nye Tyin, som blant annet forsyner aluminiumverket i Årdal med strøm. Her ble det investert 1,3 milliarder kroner fra Hydros side.
  • Oppgraderingen av karbonanlegget i Årdal var ferdig våren 2004. Investeringen på 570 millioner kroner økte Årdal Carbons årlig kapasitet på forbakte anoder med 80.000 tonn.
  • Hydro satser nær 190 millioner kroner for å rydde opp i miljøproblemer på Årdalstangen. Modernisering og oppgradering av losseanlegget og transportsystemene skal redusere problemene med støving fra håndteringen av alumina og koks. Arbeidet er ferdig tidlig i 2007.
  • Gassfeltet Ormen Lange utenfor Mørekysten representerer det største og mest avanserte dypvannsprosjektet i moderne tid. Samlede investeringer for både feltutvikling og transportrør er anslått til 66 milliarder 2003-kroner. Hydro har en andel på 18,07 prosent i Ormen Lange og er operatør i utbyggingsfasen. Feltet skal settes i produksjon i 2007 og vil i mange år framover dekke en femtedel av gassbehovet i Storbritannia via forsyninger gjennom verdens lengste undervannsrørledning, Langeled.
  • Det Hydro-opererte Grane-feltet i Nordsjøen ble satt i produksjon høsten 2003. Totalinvesteringen var på 15 milliarder kroner. Hydro har en andel på 38 prosent i Grane.
  • Den nye klorfabrikken på Rafnes ble satt i drift i juni i år. Investeringen på om lag en milliard kroner sikrer Hydro Polymers en langt bedre forsyningssituasjon av råvarer til produksjonen av PVC.