Skip to Content
no

Tidlig oppstart på Kizomba B

juli 20, 2005, 09:00 CEST

Produksjonen på Kizomba B i blokk 15 utenfor Angola ble nylig startet, drøyt fem måneder foran planen.

Statoil har en andel på 13,33 prosent i tre lisenser på sokkelen utenfor Angola; i blokkene 15, 17 og 31. Kizomba B er det tredje utbyggingsprosjektet i blokk 15. Oljeproduksjonen fra Kizomba A startet i august i fjor, mens produksjonen fra Xikomba-feltet begynte i november 2003.

Kizomba A og B har hatt rekordlave enhetskostnader når det gjelder utbygginger av denne størrelse og kompleksitet. Utbyggingen av Kizomba B har kostet 3,5 milliarder dollar.

Kizomba A ble bygget på rekordraske 36 måneder, mens Kizomba B var ferdig på 31 måneder. Prosjektene er de største av sitt slag på afrikansk sokkel.

Utbyggingen av Kizomba B er nesten identisk med Kizomba A. Kizomba A er bygget ut med en strekkstag brønnhodeplattform (tension leg platform - TLP) som er knyttet opp mot et produksjons- og lagerskip (floating production, storage and offloading, FPSO, vessel).

Produksjons- og lagerskipet på Kizomba B har en lagerkapasitet på 2,2 millioner fat. Feltet, som ligger drøyt 322 kilometer utenfor kysten av Angola, produserer fra forekomstene Kissanje og Dikanza på 1010 meters vanndyp.

Ifølge operatøren ExxonMobil inneholder Kizomba B anslagsvis én milliard fat utvinnbar olje. Målet er å produsere 250.000 fat per dag på platå. Statoils andel av dette er vel 33.000 fat.

De tre feltene skal etter planen nå en platåproduksjon på over 550.000 fat olje per dag mot slutten av året.

ExxonMobil har en andel på 40 prosent i blokk 15. De øvrige partnerne er, i tillegg til Statoil, BP (26,67 prosent) og ENI (20 prosent).