Skip to content

Vant patenttvist

juli 22, 2005, 13:30 CEST

Det britiske patentstyret har i en kjennelse pübudt University of Southampton ü overføre et patent innen havbunnslogging, SeaBed Logging (SBL), til Statoil.

Det britiske patentstyret kunngjorde i gĂĽr, torsdag 21. juli, sin kjennelse i en patenttvist mellom Statoil ASA og University of Southampton. Tvisten angikk retten til eierskap til et patent innen havbunnslogging.

Patentstyret gav Statoil full seier. Patentstyret fastslo at oppfinnerne av patentet var Statoil-ansatte, og sakens administrator vedtok at patentet skal tildeles Statoil ASA.

– Vi er svært fornøyd med patentstyrets beslutning, sier Brit Ragnhildstveit, leder for Statoils patentavdeling.

– Statoil fremmet denne saken som en prinsippsak, ettersom vi mener at en kommersiell aktør uberettiget har utnyttet vår opphavsrett. Patentstyrets beslutning støtter vårt syn, sier hun.

Statoil fremmet saken fordi University of Southampton urettmessig patenterte for egen vinning en teknologi som Statoil hadde oppfunnet. Tvisten har sitt utspring i et av Statoils forskningsprosjekter, hvor personell fra University of Southampton deltok.

Prosjektet, som er kjent som SeaBed Logging (SBL), eller havbunnslogging, utnytter forskjeller i motstand under havbunnen til ü püvise hydrokarbonførende reservoarer med større nøyaktighet.

Mens seismiske undersøkelser baserer seg pü lydbølger, er SBL basert pü elektromagnetiske bølger og kan angi hvorvidt reservoaret inneholder hydrokarboner eller vann. De to teknologiene kan derfor utfylle hverandre i letefasen.