Skip to Content
no

Nytt funn i Angola

juli 24, 2005, 23:00 CEST

Det er blitt funnet olje i dypvannsblokk 31 på angolansk sokkel, ifølge operatøren BP og det angolanske statsoljeselskapet Sonangol. Statoils andel i blokken er 13,33 prosent.

Funnet har fått navnet Juno og er det sjuende BP har gjort i blokken. Det ligger på 1600 meters havdyp 165 kilometer fra kysten. Brønnen Juno 1 nådde en total dybde på 3200 meter. Funnet ble produksjonstestet til en rate tilsvarende 2676 fat per dag.

De øvrige funnene i blokk 31 har fått navnene Plutão, Saturno, Marte, Venus, Palas og Ceres.

Blokk 31 ble tildelt i 1999. Foruten Statoil er rettighetshavere BP (26,67 prosent), ExxonMobil (25 prosent), Sonangol (20 prosent), Marathon Petroleum (10 prosent) og Total (5 prosent).

Statoil deltar i dypvannsblokkene 15, 17 og 31 i Angola. Selskapet har en andel på 13,33 prosent i hver av blokkene.