Skip to Content
no

Gransker vedlikehold på Veslefrikk-livbåter

juli 26, 2005, 13:30 CEST

Statoil har besluttet å sende to livbåter på Veslefrikk til land for reparasjon. I tillegg iverksettes gransking av vedlikeholdsprogrammet for livbåtene på Veslefrikk.

Under planlagt vedlikeholdsarbeid og ekstra inspeksjoner er det de siste tre ukene avdekket flere feil ved de fire konvensjonelle livbåtsystemene på Veslefrikk A og B i Nordsjøen. De to plattformene er forbundet med bro.

Den 6. juli ble det under planlagt vedlikeholdsarbeid av de to livbåtsystemene på Veslefrikk B funnet feil ved låresystemet på én av livbåtene.

Lørdag 23. juli ble det funnet en sprekk mellom en stålbjelke og glassfiberen ved innfestingen av lårearrangementet foran i en av livbåtene på Veslefrikk A. Inspeksjon har ikke avdekket sprekker i selve livbåtskroget.

Mandag kveld 25. juli ble det foretatt ekstra inspeksjon av de to livbåtene på Veslefrikk B. Dette avdekket korrosjon på bolter og festeplater for låringsoppheng på livbåtene. De to livbåtene på Veslefrikk B er tatt ut av drift, og Veslefrikk blir i dag nedbemannet til 42 personer.

Som en følge av disse tilfellene har Statoil besluttet å iverksette gransking av vedlikeholdsprogrammet på Veslefrikk.

– Vi ser alvorlig på denne saken, sier fungerende områdedirektør for Troll/Sleipner, Geir Amland. Veslefrikk er ett av feltene i Troll/Sleipner-området.

– Jeg er glad for at vi har fått avdekket disse feilene gjennom vedlikeholdsarbeid og ekstra inspeksjoner, men vi skal ikke ha usikkerhet rundt livbåtene på Veslefrikk. Derfor vil vi granske programmet og utførelsen av vedlikeholdet av livbåtene på Veslefrikk fram til dags dato.

– Sikkerheten er det aller viktigste for oss. Produksjonen på Huldra og Veslefrikk har vært stengt ned siden lørdag, og vil forbli nedstengt til alle forhold rundt livbåtene er funnet i orden, sier Amland.

Hver av livbåtene på Veslefrikk A har plass til 58 personer. De to livbåtene på Veslefrikk B har plass til 65 personer hver.

Veslefrikk produserer om lag 30.000 fat olje og Huldra om lag seks millioner kubikkmeter gass per døgn. Huldra er en ubemannet plattform som styres fra Veslefrikk.