Skip to Content
no

Vedtar bot etter Mongstad-brann

juli 27, 2005, 14:15 CEST

Politimesteren i Hordaland har ilagt Statoil en bot på 1,5 millioner kroner etter brannen på Statoil Mongstad 12. juli i fjor. Statoil har besluttet å vedta boten.

– Det er samsvar mellom begrunnelsen for boten og de funnene vi selv gjorde i den interne granskningen etter brannen. Det er grunnen til at vi aksepterer boten, sier Bjørn Kåre Viken, direktør for Statoil Mongstad.

Politiets forelegg inneholder tre punkter. De går på mangelfull internkontroll, mangelfull arbeidsinstruks for det konkrete arbeidet som skulle gjøres og mangelfull kommunikasjon mellom skiftene.

– Det er meget viktig å ta lærdom av det som skjedde. Alle pålegg fra Petroleumstilsynet er gjennomført innenfor avtalte frister. Statoil har dessuten iverksatt og gjennomført en rekke andre tiltak for å redusere risiko knyttet til driftsoperasjoner i anlegget. Arbeidet med noen av disse vil fortsette utover høsten, opplyser Viken.

Tiltakene innebærer blant annet en systematisk gjennomgang av arbeidsprosessene, utarbeidelse av forbedrede arbeidsrutiner og utnyttelse av erfaringene fra denne hendelsen for å sikre kvalitet på arbeidsutførelsen.

Den direkte årsaken til at brannen oppstod var at varm olje strømmet ut i en dampslange ved klargjøringsarbeid for bytte av en ventil.

Ingen ble alvorlig skadd, men to operatører ble lettere skadd som følge av hendelsen. Råoljeanlegget var ute av drift i om lag 14 dager som følge av brannen. Produksjonstap og skader beløp seg til rundt 100 millioner kroner.