Skip to Content
no

Kontrakter for Skinfaks og Rimfaks

august 2, 2005, 12:00 CEST

Statoil har nylig tildelt kontrakter til en samlet verdi på 590 millioner kroner i forbindelse med utbyggingen av Skinfaks-feltet og utvidelse av Rimfaks-feltet i Nordsjøen.

Subsea 7 skal legge rørledningene som skal knytte det nye undervannsanlegget til Gullfaks C-plattformen. Kontrakten er verd i underkant av 190 millioner kroner.

Saipem er tildelt en kontrakt verdt om lag 230 millioner kroner for alt oppkoplingsarbeid på havbunnen.

Kontrakt for modifikasjoner på Gullfaks C er tildelt Fabricom og har en verdi på om lag 170 millioner kroner.

Skinfaks og Rimfaks, som ligger i Tampen-området, skal knyttes til Gullfaks C-plattformen via eksisterende infrastruktur.

Rørleggingsarbeidet omfatter legging av to 10-tommers rørledninger, hver på om lag 12 kilometer, og en åtte tommers rørledning på 4,5 kilometer. Rørledningene skal gå fra de nye bunnrammene til eksisterende bunnrammer på Gullfaks satellitter.

Leggearbeidet, som skal utføres av fartøyet Scandi Navica, starter våren 2006 og skal være ferdig i juli. Saipem skal med hjelp av fartøyene Normand Cutter og Far Sovereign, installere flere strukturer og fullføre 26 undervannskoblinger.

Tidligere har Statoil tildelt Transocean en borekontrakt verd rundt 550 millioner kroner. FMC Kongsberg Subsea har også tidligere fått en kontrakt verd i underkant av 500 millioner kroner for leveranser av havbunnsutstyr.

Totale investeringer for de to feltene er beregnet til 3,4 milliarder kroner.

Produksjonen fra de to feltene skal etter planen starte i november 2006. De utvinnbare reservene er anslått til om lag 70 millioner fat oljeekvivalenter.

Rettighetshavere i utbyggingen er operatøren Statoil med en andel på 61 prosent, Petoro (30) og Hydro (9).