Forsterker livbåter på Kristin og Veslefrikk

august 4, 2005, 09:30 CEST

Statoil har besluttet at de seks sliskelivbåtene om bord på plattformene Veslefrikk i Nordsjøen og Kristin i Norskehavet skal forsterkes i overbygget etter at det ble oppdaget feil på en av båtene i juni. Arbeidet er allerede igangsatt hos leverandøren Schat-Harding.

I tillegg skal livbåtene, tre på Kristin og tre på Veslefrikk, gjennom omfattende testing før de installeres på plattformene igjen. Testingen vil først skje etter at livbåtene er forsterket.

– Dette er en alvorlig sak for Statoil. I samarbeid med leverandøren og i dialog med Petroleumstilsynet håper vi raskt å finne en løsning, slik at vi kan fortsette produksjonen og produksjonsforberedelsene på en trygg og sikker måte, sier fungerende direktør for forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge, Tim Dodson.

– Men uansett, sikkerheten for de ansatte kommer alltid foran produksjonen. Målsettingen er oppstart på Veslefrikk når reparasjon, forebyggende vedlikehold og inspeksjon av lårelivbåtene er fullført. Vi antar at dette er klart i løpet av en to ukers periode. På Kristin er det fortsatt for tidlig å si noe om konsekvensene utover forsinkede forberedelser til testproduksjon.

– Jeg er glad for at vi har fått avdekket disse feilene gjennom tester og inspeksjoner. Et godt og effektivt evakueringssystem er en forutsetning for produksjon på alle installasjoner. Produksjonen vil forbli stengt til alle forhold rundt beredskap og evakuering er funnet i orden, sier Dodsen.

Veslefrikk-feltet produserer om lag 30.000 fat olje per døgn, og Huldra-feltet, som fjernstyres fra Veslefrikk, om lag seks millioner kubikkmeter gass per døgn.