Oljefunn nær Vigdis

august 11, 2005, 07:10 CEST

Statoil har funnet olje i M5-strukturen like sør for Vigdis-feltet i Tampen-området i Nordsjøen. Funnet skal produseres gjennom produksjonsanlegget på Vigdis.

Letebrønn 34/7-D-4 H ble boret fra riggen Ocean Vanguard. Oljen ble påvist i bergarter av jura alder (Brentgruppen).

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 4572 meter. For å optimalisere produksjonen fra området ble det umiddelbart boret et sidesteg, 34/7-D-4 AH, til en total dybde på 4400 meter.

Brønnen skal etter planen kompletteres med boreriggen Borgland Dolphin i oktober, og deretter settes i produksjon.

– Det er for tidlig å si noe om størrelsen på funnet, men selv om det dreier seg om mindre volumer vil det være god økonomi i å produsere fra denne strukturen siden vi har allerede har etablert infrastrukturen på Vigdis-feltet, sier Elin Loktu Rosnes, avdelingsleder for enheten Tordis/Vigdis reservoarutnyttelse.

M5 ligger i utvinningstillatelse 089. Vanndypet i området er 251 meter.

Vigdis er bygget ut med havbunnsrammer som er knyttet til strekkstagsplattformen Snorre A. Brønnstrømmen blir overført til Snorre i to rørledninger.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 089 er operatøren Statoil med en andel på 28,22 prosent, Petoro (30), Hydro (13,28), ExxonMobil (10,5), Idemitsu Petroleum Norge (9,6), Total (5,6) og RWE-Dea (2,8).