Blant de beste på miljø

august 17, 2005, 23:45 CEST

Statoil er blant oljeselskapene med minst oljesøl og lavest utslipp av miljøskadelige gasser til luft ifølge den internasjonale sammenslutningen av olje- og gassprodusenter OGP. Arbeidet med å redusere utslippene fortsetter likevel med uforminsket styrke.

Nye tall fra OGP (International Association of Oil & Gas Producers) viser at Statoil holder stillingen som et av de beste selskapene i verden, med lavest utslipp til atmosfæren per produsert enhet olje og gass.

– Vi har i lang tid arbeidet systematisk og målrettet med å holde utslippene nede, noe de nye tallene viser, sier Tove Rørhuus, direktør for Helse, miljø og sikkerhet i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Utslipp av karbondioksid (CO2) øker på verdensbasis, men er konstant i Statoil selv om produksjonen øker. Selskapets utslipp av karbondioksid lå i fjor på en tredel av gjennomsnittet per produsert enhet for bransjen.

– God design på anleggene våre og effektiv drift gjør at vi klarer å holde CO2-utslippene nede, sier Rørhuus.

Hun er spesielt glad for at Statoils utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) er kraftig redusert og for første gang ligger under verdensgjennomsnittet.

– Det er svært gledelig å se de nye tallene. Fordi Statoil har mer bøyelasting enn bransjen for øvrig har vi hatt større VOC-utslipp enn mange andre selskap. I løpet av de siste fire årene er utslippene av VOC halvert som følge av at oljedampen om bord i bøyelastere gjenvinnes, sier hun.

I forhold til akutte utslipp av olje ligger Statoil på 2,3 prosent av gjennomsnittlig mengde for bransjen.

– Sammenlignet med de andre operatørselskapene kan en derfor si at vi ligger godt an. Målet er likevel at vi ikke skal ha slike utslipp, sier Rørhuus.