Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

august 18, 2005, 14:30 CEST

Av aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) 15. august 2005 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 68 348 aksjer den 18. august 2005 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 540 232 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 16. august 2005 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen.