Inngår intensjonsavtale med Murmansk fylke

august 19, 2005, 08:30 CEST

Statoil har inngått en intensjonsavtale med Murmansk fylke i Russland om teknisk og økonomisk samarbeid i Murmansk-regionen. Avtalen ble undertegnet i Hammerfest i går, 18. august.

Avtalen er kommet i stand som følge av en felles forståelse av behovet for en systematisk tilnærming til lokal og regional utvikling av olje- og gassvirksomheten i Barentshavet og i Murmansk-regionen.

– Begge parter har felles interesse av å forsterke Statoils aktivitetsnivå i denne regionen, samtidig som vi begge ønsker å stimulere til ytterligere samarbeid, sier Henrik Carlsen, leder for Statoils satsing i Barents-området.

Statoil har ambisjoner om å utvide sine aktiviteter i Barentshavet og i Nordvest-Russland. Myndighetene i Murmansk ønsker å styrke den regionale økonomien ved å stimulere til framtidig utvikling og investeringer i fylket.

Intensjonsavtalen legger grunnlaget for et samarbeidsprogram som vil omfatte leveranser og markedsføring av drivstoff, muligheter for levering av naturgass (LNG/LPG), aktiviteter knyttet til undersøkelse og produksjon, samt leverandørutviklingsprogrammer.

I tillegg omfatter avtalen samarbeid om oljevernberedskap, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, samt ulike miljøprogrammer i Murmansk fylke.

Intensjonsavtalen løper fra signeringsdatoen til utgangen av 2008.