Unik Svalbard-ekspedisjon

august 22, 2005, 07:30 CEST

I dag, 22. august, går startskuddet for Svalex – en unik og årlig ekspedisjon til Svalbard som Statoil står bak. Rundt 90 studenter innen petroleumsrelaterte fag deltar i tillegg til representanter fra alle universitetene i Norge og internasjonale gjester.

– Ekspedisjonen, som arrangeres for sjette gang, gir deltakerne innsikt i Svalbards spennende geologi. Dette er svært relevant for fagfolk som i framtiden skal jobbe med å utvinne de norske olje- og gassressursene, sier Jon M. Huslid, som er ansvarlig for Svalex.

– Svalbard er et veldig egnet studiested fordi geologiske forkastninger lik dem som skjuler seg dypt under bakken i Nordsjøen og Norskehavet, ses med det blotte øyet på denne øygruppen i nord, sier Huslid.

I 14 dager skal deltakerne på seminar, på tokt og skyte seismikk. Svalbards natur gir mulighet til å vandre på, og seile rundt, øyegruppen og se inn i fjellsidene på samme måte som om det ville være mulig å se rett i en et tverrsnitt i den norske kontinentalsokkelen. Man kan på nært hold studere sedimentære bergarter som i dag er reservoarer med olje og gass dypt i undergrunnen på sokkelen.

– Tilbakemeldingene knyttet til denne ekspedisjonen er udelt positive. Undervisningen blir styrket og kvaliteten hevet ved at framtidens fagfolk kommer seg ut av klasserommet og ut i felten. Gjennom Svalex-prosjektet har alle de norske universitetene etablert et enestående og nært samarbeid med hverandre, forteller Huslid.

Statoil har alltid benyttet seg av geologien på Svalbard. De første geologene og geofysikerne som ble rekruttert til selskapet for over 30 år siden, hadde sin første tid som fagfolk i disse omgivelsene. Dette var et viktig ledd i å lære mer om geologien på den norske kontinentalsokkelen. Statoil har i dag stor kompetanse om øygruppen, og denne kompetansen har fått betydning for letingen etter olje og gass.