Stor bokgave til videregående skoler i Hordaland

august 23, 2005, 15:00 CEST

Hydro gir 600 eksemplarer av det populærvitenskapelige verket "Naturhistorisk Vegbok for Hordaland" til Hordaland fylkeskommune for formidling til videregående skoler i Hordaland.

- Vi håper bokgaven som tar utgangspunkt i vårt nærmiljø i Hordaland vil motivere elever og lærere til å fordype seg i naturvitenskap. Vi er alle avhengige av at nye generasjoner har gode naturfaglige kunnskaper, sier forskningsdirektør Leif Lømo i Hydro.

Lømo overrakte bokgaven til Hordalands fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg under en tilstelning ved Bergen Katedralskole tirsdag. Fylkesordføreren ga uttrykk for stor takknemlighet for gaven og opplyste at fylkeskommunen har bevilget midler for å støtte opp under bokgaven til de videregående skolene i fylket.

Omfattende dokumentasjon 

Hydro bidro gjennom en årrekke med aktiv støtte til arbeidet med å lage praktverket "Naturhistorisk Vegbok" for Hordaland.

- Vi ønsker å bidra til at den omfattende dokumentasjon av naturhistorien i Hordaland blir gjort tilgjengelig for skoleverket i fylket. Vi er imponert over verket som professor William Helland-Hansen og hans medredaktører har laget, og synes det er viktig at ikke minst skoleverket får glede av boken, sier Lømo.

"Naturhistorisk Vegbok" ble utgitt av Bergen Museum i oktober 2004 og har lenge vært en bestselger i Hordaland. I temadelen og rutedelen av verket får leserne presentert en lang rekke naturvitenskapelige tema som er spesielt relevant for Hordaland, og en veiviser til særlig interessante naturhistoriske fenomener i fylket.

I tilknytning til Hydros støtte til utgivelsen av boken ga selskapet også en komplett VR-installasjon ("virtual reality") til Bergen Museum og programvare for å foreta virtuelle læringsreiser gjennom fylket. VR-installasjonen har vært en godt besøkt attraksjon ved museet det siste året.