Hydro med støtte til iranske barn

august 24, 2005, 14:00 CEST

Hydro gir næring til nytt håp gjennom sin støtte til et nyopprettet barnesenter i den katastroferammede iranske byen Bam. Torgeir Kydland, som leder Hydros aktiviteter i Iran, deltok på åpningen av senteret nylig sammen med andre representanter fra Hydro.

Bam sto i sentrum for hele verdens oppmerksomhet sent i 2003, da byen ble rammet av et kraftig jordskjelv. Rundt 26.000 mennesker ble drept, og den eldgamle byen, som i hovedsak er bygd av soltørket leire, ble lagt i ruiner. Hydro reagerte umiddelbart med krisehjelp til de trengende.

Senteret "Bam Child Home" har tilbud som dekker både rekreasjon og læring, blant annet et bibliotek, et amfiteater og kurs i eksempelvis data, musikk og fotografering. Barn i alderen 4-18 år kan benytte anlegget, der det er ansatt til sammen 12 unge instruktører fra Bam.

– Dette beskjedne bidraget til gjenoppbygging av Bam er svært viktig både for våre ansatte i Iran og for Hydro som helhet, sier Kydland. – Selskapets formålserklæring om å bidra til et livskraftig samfunn gjelder alle aspekter av vår virksomhet. Støtten til barna i Bam er bare en måte å vise vår respekt for det iranske folk.

Senteret "Bam Child Home" er finansiert av Hydro and Statoil med støtte fra den norske ambassaden i Iran. Senteret drives av "Society for Protecting the Rights of the Child" (SPRC), en uavhengig, frivillig organisasjon som ble opprettet i 1994 av en gruppe lærere, forfattere, jurister og pedagoger.

– Arbeidet som SPRC gjør for barna i dette landet, er intet mindre enn imponerende, fastslår Kydland.

På åpningsseremonien 18. august var Hydro også representert ved Kydlands kone, Inger Elizabeth Ellefsen, og Farshad Nili, som er personalsjef ved Hydros kontor i Teheran. Lederen for Statoils aktiviteter i Iran, Olav Heigre, og chargé d’affaires Vigdis Garborg ved den norske ambassaden deltok også under markeringen.

Blant de inviterte gjestene var styresmaktene i Bam, UNICEFs representant i Bam, representanter for byens sportsorganisasjoner, og en rekke andre, blant annet spillerne på fotballaget "Bam Hope football team," som nylig deltok på Norway Cup 2005 i Oslo.