Fant olje og gass ved Oseberg Sør

august 25, 2005, 12:00 CEST

Hydro har funnet olje og gass i letebrønn 30/9-J-13H, som ble boret ved Oseberg Sør-feltet. Brønnen planlegges konvertert til en produksjonsbrønn og knyttet til Oseberg Sør-plattformen.

Funnet ble gjort av boreriggen "Bideford Dolphin" i J-sentral-prospektet. Det nye funnet ligger like ved J-strukturen, der olje- og gassproduksjonen startet i juni i år.

Hydro har i planleggingen av utbyggingen av J-strukturen tatt høyde for tilknytning av eventuelt nye funn i området, og det nye funnet kan derfor i løpet av kort tid bli satt i produksjon.

Brønnen ble boret på et vanndyp på 103 meter til et totalt dyp på 2.550 meter.

- Funnet vil bidra til å øke oljeproduksjonen fra Oseberg Sør. Leting, utvikling og produksjon fra mindre forekomster rundt eksisterende produksjonsinnretninger er et viktig ledd i Hydros arbeid for å skape størst mulig verdier i Oseberg-området, sier direktør Jan Arve Haugan, som leder Oseberg-Grane forretningsområde i Hydro Olje & Energi.

Samlet oljeproduksjon fra Oseberg Sør er om lag 82.000 fat per døgn, inkludert oljeproduksjonen fra J-strukturen på om lag 11.000 fat olje per døgn.

Hydro har i arbeidet med å videreutvikle olje- og gassressursene i Oseberg-området drevet aktiv leting etter tilleggsressurser og utbygging av olje- og gassforekomster inn til eksisterende plattformer. Tidligere år ble det påvist olje og gass i B Sør-formasjonen ved Oseberg Sør. Tilleggsressurser fra satellittfeltet Oseberg Vestflanken bygges ut med undervannsteknologi knyttet til Oseberg Feltsenter og vil bli satt i produksjon i 2006. En utbyggingsplan for funnet Oseberg Delta ble levert til Olje- og energidepartementet i juli i år.

Det planlegges også å bore flere utforskningsbrønner i området, både fra flytende leterigger og som forlengelse av produksjonsbrønner fra de faste plattformene i området.

Rettighetshavere i Oseberg Unit

  • Norsk Hydro (operatør): 34 prosent
  • Petoro: 33,6 prosent
  • Statoil: 15,3 prosent
  • Total: 10 prosent
  • ExxonMobil: 4,7 prosent
  • ConocoPhillips: 2,4 prosent