Ny brønnramme i produksjon på Åsgard

august 26, 2005, 10:30 CEST

Produksjonen fra Q-brønnrammen på Åsgard-feltet i Norskehavet startet i dag, 26. august. Utvinningen fra Åsgard-feltet, Smørbukk Sør, øker med rundt 18 millioner fat olje ved oppstart av Q-rammen.

Q-rammen er den tredje produksjonsrammen på Smørbukk Sør. Den skal i første fase øke utvinningen fra Garn-reservoaeret. Det er foreløpig boret én produksjonsbrønn. Ytterligere en brønn skal bores fra Q-rammen inn i Garn-reservoaret.

Brønnstrømmen fra Q-rammen skal transporteres til produksjonsskipet Åsgard A gjennom to parallelle rørledninger på rundt 13 kilometer.

Investeringene i prosjektets første fase er 1,8 milliarder kroner.

Statoil planlegger også å utnytte Q-rammen i en fase to-utvikling. I denne fasen vurderes det å bore inntil tre produksjonsbrønner og én brønn for gassinjeksjon. Gjennom fase to vil man kunne drenere reserver fra reservoarene Ile og Tilje i Smørbukk Sør.

– Dette er reservoarer som hittil ikke har produsert, og det vil øke utvinningen med 40 til 50 millioner fat olje, og cirka sju milliarder kubikkmeter gass. Det opplyser Olav Skotheim, produksjonsdirektør for Åsgard.