Åpent møte om Haugshornet vindpark

august 29, 2005, 12:15 CEST

Hydro inviterer til åpent møte om Haugshornet vindpark tirsdag 30. august for å informere om foreløpige funn i konsekvensutredningen.

Møtet vil finne sted i Sande kommune klokken 18.30, på forsamlingshuset Vonheim i Haugsbygda.

– Hensikten med møtet er å informere om de foreløpige funnene i konsekvensutredningen. Vi ønsker også innspill og tilbakemeldinger, slik at den videre prosessen med konsekvensutredningen skal bli så god som mulig, sier Sverre Trollnes, prosjektleder for Haugshornet vindpark. 

Vindparken, som Hydro planlegger på Gurskøy i Sande kommune, vil ha en størrelse på 70 megawatt (MW). Den årlige produksjonen vil ligge på 180 GWh, noe som tilsvarer kraftforbruket i husstandene på Hærøy, Sande, Ulstein og Hæreid.

Planområdet er ca 7,8 kvadratkilometer og ligger i fjellområdet mellom Gursken og Sædalen på Gurskøya i Sande kommune.

Hydro har sendt melding om vindparken til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE utarbeidet deretter et konsekvensutredningsprogram som ble sendt på høring til berørte parter før det ble fastsatt 2. mars 2004.

Konsekvensutredningen er nå under utarbeidelse. Hydro planlegger å sende konsesjonssøknaden til NVE før utgangen av 2005. Deretter vil  NVE sende søknaden på høring før spørsmålet om konsesjon blir avgjort.

Melding - Haugshornet vindpark (PDF 475KB)