V&M-kontrakt for Tjeldbergodden

august 30, 2005, 23:00 CEST

Statoil har tildelt Reinertsen en kontrakt som omfatter vedlikehold og modifikasjoner (V&M) på anleggene selskapet er operatør for på Tjeldbergodden. Kontraktens totalverdi er på rundt 150 millioner kroner, ekskludert opsjoner.

Kontrakten trer i kraft 1. november i år og har en varighet på fem år i tillegg til opsjoner på tre ganger to år.

– Ved tildelingen har vi i Statoil gjort en totalvurdering knyttet til helse, miljø og sikkerhet, kvalitet, kompetanse samt pris og kapasitet, sier direktør Arve Rennemo på Tjeldbergodden.

Kontrakten representerer et arbeidsomfang på anslagsvis 50.000 timer i året. Revisjonsstanser kan inngå i V&M-kontraktørens arbeidsomfang, beregnet til rundt 35.000 timer per stans.

Reinertsen har dagens V&M-kontrakt, som har løpt fra 1996 da anleggene ble bygd. Selskapet vil i den nye kontrakten samarbeide med underleverandørene Kaefer IKM, Siemens og FORCE Technology.

Hovedaktiviteten på Tjeldbergodden er produksjon av metanol basert på gass fraktet i rør fra Heidrun-feltet i Norskehavet. Metanolfabrikken er Europas største. Hovedmarkedene for metanolen eksportert fra anleggene er Europa samt østkysten av Nord-Amerika.

Statoil har rundt 110 ansatte på Tjeldbergodden. Fra Reinertsen og underleverandører vil omkring 30 årsverk arbeide under den nye V&M-kontrakten.