Offensiv satsing i nordområdene

august 30, 2005, 14:30 CEST

- Hydro har vært en aktiv aktør i nordområdene siden starten på leteboringen i Barentshavet i 1980. Hydro har arktisk kompetanse fra Canada, har gjort forretninger i Russland i 50 år - og kommer til å være med på å utvikle olje- og gassressursene i nordområdene også i framtiden, sa lederen av Hydros forretningsområde Olje & Energi, Tore Torvund, på konferansen "Petro 2005" i Harstad tirsdag.

Samtidig utfordret han myndighetene på at oljebransjen trenger tilgang til nytt areal utenfor Nordland.

- Nordland VI anses for å være det mest prospektive området på norsk sokkel. For å ha en mer balansert leterisiko ønsker vi at dette området blir lyst ut på nytt i 20. konsesjonsrunde, etter at en helhetlig forvaltningsplan er lagt til grunn, sa Torvund.

Hydro har de siste ukene hatt en jevn strøm av positive nyheter om funn på norsk sokkel. Oljefunnet i Brent-formasjonen under Troll Vest, gassfunnet på Peon-prospektet og oljefunnet i J-strukturen i Oseberg Sør-området vil utvilsomt bidra til å dempe fallet i olje- og gassproduksjonen på norsk kontinentalsokkel.

Torvund understreket like fullt at det ikke er funnet drivverdige olje- og gassforekomster av betydning på norsk sokkel siden Ormen Lange-funnet for åtte år siden.

Videre pekte han på at myndighetene har ført en aktiv politikk for tildeling av areal de siste fem årene og betonet betydningen av at denne politikken videreføres.

Arktisk kompetanse

Forholdene i Norskehavet er tøffe og kan sammenliknes med forholdene i Arktis. I sitt foredrag framhevet Torvund Hydros arktiske kompetanse, ervervet blant annet gjennom aktiv deltakelse i oljeproduksjon på østkysten av Canada siden 1996.

Canada er Hydros største produksjonsområde utenfor norsk sokkel. Selskapet er medeier i to oljefelt ved Newfoundland – Hibernia og Terra Nova. I tillegg er Hydro med på utviklingen av Hebron-feltet. Erfaringene herfra har gitt Hydro verdifull kompetanse blant annet med håndtering av isfjell.

Konserndirektør Tore Torvund benyttet også anledningen til å framheve Hydros lange tilstedværelse i Barentshavet. Hydro har vært en aktiv aktør i Barentshavet siden boringen av den første letebrønnen i 1980 og har siden den gang deltatt på 43 av de 63 brønnene som til nå har blitt boret i Barentshavet. I 23 av disse har Hydro vært operatør.

I tillegg har Hydro solid lokal kjennskap fra Russland, der selskapet har drevet forretningsvirksomhet i over 50 år. I dag eier Hydro 40 prosent av oljefeltet Kharyaga på land i Nordvest-Russland.

- Vi har tro på at nordområdene og Nordvest-Russland vil være en viktig brikke i et framtidig globalt energiforsyningsbilde. Vår langsiktige tilstedeværelse i Russland og vår konkrete produksjonserfaring fra Kharyaga vil hjelpe oss i å ta del i den videre utviklingen av områdets enorme gassresurser, sa Torvund.